|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Quận Ba Đình: Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021

content:

Ngày 30/9/2021, Quận ủy - HĐND - UBND quận đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021; 1 năm thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy và 3 tháng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH của Quốc hội. 

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của quận có các đồng chí Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thuộc phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố dự tại điểm cầu của phường. 

Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch CoVid-19 đặc biệt là 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố,  song với truyền thống đoàn kết, tinh thần đồng hành, quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận tới cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Quán triệt, thực hiệnchủ đề công tác năm 2021 của Thành phố "Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển", ngay từ đầu năm Quận ủy - HĐND - UBND quận đã thống nhất lựa chọn phương châm công tác của quận là "Đoàn kết - hành động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả", xác định rõ 31 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và 10 mục tiêu phấn đấu của quận. Trên các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực công tác, Quận ủy đều chủ động đề ra phương châm công tác cụ thể như: Công tác bầu cử địa biểu Quốc hội và HĐND các cấp (“2 đảm bảo”; “8 không”; “3 đẹp”); công tác phòng chống dịch CoVid-19 (“3 trước”, “4 tại chỗ”, ”4 an toàn”, "3 chủ động", "4 sẵn sàng"); việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (“5 rõ”, “5 dễ”).

 Với vị trí là địa bàn trung tâm hành chính - chính trị của Thủ đô và cả nước; Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và nhà nước gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận, Đảng bộ quận và 40 năm ngày thành lập chính quyền phường với các hoạt động sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Quận khẩn trương cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Hoàn thành kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 07 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, 9 kế hoạch thực hiện 10 chương trình của Thành ủy cùng hệ thống 55 đề án, kế hoạch, 145 chỉ tiêu cụ thể hóa trong nhiệm kỳ triển khai trong hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

 Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị quận đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ các tổ chức chính trị xã hội quận, sự đồng thuận, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân không chỉ nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch mà còn tự nguyện tham gia đóng góp công sức, của cải vật chất (với  8 mô hình hay, lập 216 chốt tự quản cộng đồng, xây dựng các phường xanh, tổ dân phố xanh an toàn), đồng thời triển khai nghiêm Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch đối với các đối tượng được thụ hưởng.Hoàn thành công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước thời hạn; quận Ba Đình làmột trong các quận, huyện đầu tiên của Thành phố được nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Đ/c Hoàng Minh Dũng Tiến - TUV, Bí thư Quận uỷ,

thăm, tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch

Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải phápphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị,  07 chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ, đặc biệt là thu, chi ngân sách nhà nước. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo góp phần ổn định đời sống người dân. 

Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố; sát nhập tổ dân phố trên địa bàn quận”  14/14 phường trên địa bàn quận đã bố trí kiêm nhiệm 7 người cho 9 chức danh, sau bố trí đã giảm 80 người; tổ dân phố giảm từ 380 tổ xuống còn 216 tổ sau sáp nhập giảm 164 tổ; đồng thời sáp nhập hệ thống chính trị từ 165 chi bộ xuống 151 chi bộ, giảm 14 chi bộ. Số lượng các Ban công tác mặt trận, chi đoàn thành niên, chi hội phụ nữ cũng đồng bộ giảm từ 165 xuống còn 151.Tổ chức bộ máy tại cơ sở của quận Ba Đình đã được sắp xếp theo hướngtinh gọn, giảm số lượng đầu mối,hoạt động của hệ thống chính trị được duy trì, ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vì vậy các nhiệm vụ được triển khai cũng đảm bảo nhanh, kịp thời, được thể hiện rõ nét qua kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phòng, chống dịch covid-19 trong thời gian vừa qua. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền đô thị bài bản, nghiêm túc

Đánh giá kết quả 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị dịnh số 32/2021/NĐ-CPcủa Chính phủ, bộ máy của 14 phường cơ bản đã đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền đô thị. Công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chính quyền đô thị đã được Quận ủy - HĐND - UBND quận tập trung chỉ đạo từ sớm, chủ động và bài bản, nghiêm túc theo quy định. Tập trung quán triệt tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Chủ động rà soát, sắp xếp về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chuẩn bị sẵn sàng các bước về công tác nhân sự. Đảng ủy, UBND các phường rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc trên sơ sở quy chế mẫu do Thành phố ban hành; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, tổ dân vận, trưởng Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và cảnh sát khu vực gắn với việc xây dựng các mô hình, phong trào mới: với 02 mô hình điểm là ngõ phố “văn minh”, tổ dân phố "5 không", qua đó tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị cơ sở.

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,được các cấp, các ngành biểu dương ghi nhận đặc biệt được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi thư chúc mừng và tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận, Đảng bộ quận; được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 03 bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch CoVid-19; công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhiều cơ quan, đơn vị thuộc quận được tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Trung ương, Thành phố. Đây sẽ là nguồn động viên quý báu để hệ thống chính trị của quận quyết tâm nỗ lực hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                        Ban Tuyên giáo QU

                                                                                                    

14/04/2016 - 908 Lượt xem
Sáng 05/4, Đảng ủy phường Đội Cấn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo...
16/04/2021 - 201 Lượt xem
Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa...
19/04/2021 - 9 Lượt xem
Trung tâm Hội nghị quốc gia nhộn nhịp trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XIII, 1.587 đại biểu có mặt đầy đủ dự phiên họp trù bị.
19/04/2021 - 15 Lượt xem
Chiều ngày 10/3/2021, tại Trụ sở Quận ủy Ba Đình số 25 Liễu Giai; Ban Tuyên giáo - Tòa án Nhân dân quận  - Viện kiểm sát Nhân dân quận tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực...
19/04/2021 - 10 Lượt xem
Ngày 11/3/2021, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Quận ủy Ba Đình, với trách nhiệm là Cụm trưởng Cụm thi đua Ban Dân vận các quận Trung tâm, Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị ký...
20/05/2021 - 303 Lượt xem
UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
23/05/2021 - 133 Lượt xem
Hòa chung trong không khí ngày hội non sông, gần 13 chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá...
28/05/2021 - 91 Lượt xem
Chiều 27/5/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
content:

content:

Thư viện hình ảnh