|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Quận Ba Đình: Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn quận về những nội dung cơ bản Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,UBND quận chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nêu gương, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng quận văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
content:

Thực hiện công văn số 3688/UBND-SNV ngày 22/10/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội. Theo đó, UBND quận chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, ngành thuộc quận tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05  “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

UBND quận đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa đối với sự lớn mạnh của tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh

2. Tiếp tục đưa việc học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, 10 chương trình  công tác lớn của Thành ủy (khóa XVII); 

3. Đổi mới công tác  thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần  vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 5. Triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ".

 6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn  Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. 

Phòng Văn hoá và Thông tin

14/04/2016 - 908 Lượt xem
Sáng 05/4, Đảng ủy phường Đội Cấn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo...
16/04/2021 - 201 Lượt xem
Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa...
19/04/2021 - 9 Lượt xem
Trung tâm Hội nghị quốc gia nhộn nhịp trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XIII, 1.587 đại biểu có mặt đầy đủ dự phiên họp trù bị.
19/04/2021 - 15 Lượt xem
Chiều ngày 10/3/2021, tại Trụ sở Quận ủy Ba Đình số 25 Liễu Giai; Ban Tuyên giáo - Tòa án Nhân dân quận  - Viện kiểm sát Nhân dân quận tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực...
19/04/2021 - 11 Lượt xem
Ngày 11/3/2021, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Quận ủy Ba Đình, với trách nhiệm là Cụm trưởng Cụm thi đua Ban Dân vận các quận Trung tâm, Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị ký...
20/05/2021 - 306 Lượt xem
UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
23/05/2021 - 137 Lượt xem
Hòa chung trong không khí ngày hội non sông, gần 13 chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá...
28/05/2021 - 91 Lượt xem
Chiều 27/5/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
content:

content:

Thư viện hình ảnh