Chính trị - Kinh tế

Phụ nữ Ba Đình tích cực tham gia công tác bầu cử
Ngày đăng 19/05/2016 | 11:09

Bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên phụ nữ.

Với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, Hội LHPN quận đã ban hành và triển khai Hướng dẫn số 02/HD-BTV ngày 24/2/2016 về triển khai công tác tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến 100% các cơ sở Hội. Hội LHPN quận đã chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền về bầu cử làm tài liệu sinh hoạt hội viên; tổ chức tập huấn Luật Bầu cử; hội thảo "Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp" với sự tham gia của 200 cán bộ Hội chủ chốt. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ giúp cho các nữ ứng cử viên có thêm kỹ năng, kinh nghiệm trong vận động bầu cử, Hội LHPN quận đã tổ chức hội nghị chuyên đề "Kỹ năng  xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri" cho 220 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố, quận và phường. Ngoài ra, cung cấp thông tin về giới, tình hình kinh tế xã hội của quận và của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo quy định của pháp luật, trách nhiệm của đại biểu HĐND giúp cho các nữ ứng viên hiểu, tự tin hơn trong kỳ tiếp xúc cử tri nơi bầu cử.

Thống nhất cao tinh thần của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo trong danh sách số người ứng cử có ít nhất 35% là nữ, các cấp Hội đã tích cực.phối hợp với các cơ quan có liên quan giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận và HĐND phường. Phân công cán bộ hội tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, giao ban, các hội nghị hiệp thương do UB MTTQ quận triển khai hướng dẫn. Đồng thời phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đến nay, qua hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỷ lệ nữ ứng cử viên HĐND quận là 41,4%; tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các phường là 46%. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình cán bộ hội viên tích cực đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

                                                                     Hội LHPN quận