Chính trị - Kinh tế

Tập huấn công tác tuyên giáo và Dư luận xã hội năm 2016
Ngày đăng 29/05/2016 | 15:37

Ngày 25/5/2016, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, 180 Trấn Vũ, Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo và Dư luận xã hội năm 2016.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Trưởng, phó, chuyên viên các ban Đảng Quận ủy, Trưởng, phó các đoàn thể thuộc quận, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc, thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường, các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các phòng, ban, ngành thuộc quận, cộng tác viên Dư luận xã hội và ban biên tập Bản tin Ba Đình.

Lớp tập huấn đã nghe đồng chí Phạm Ngọc-Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý luận chính trị- Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác Tuyên giáo cơ sở.  Thông qua đó, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tuyên giáo ở cơ sở, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn quận, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền triển khai và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

BTG