Chính trị - Kinh tế

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Ngày đăng 23/06/2016 | 12:08

Ngày 22/6/2016, tại 25 Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 350 cán bộ chủ chốt quận.

ĐC Hoàng Trọng Quyết-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu khai mac hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng; gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, phát động phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông-Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội XII của Đảng và các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV.

Thông qua việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt quận nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

BTG