Chính trị - Kinh tế

HĐND quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Ngày đăng 30/07/2016 | 11:51

Ngày 28/7, HĐND quận tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND quận; các đồng chí trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch HĐND - UBND 14 phường và 40 đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND quận đã tập trung triển khai toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện có hiệu quả "Năm trật tự văn minh đô thị 2016". Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả. Sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thu ngân sách Nhà nước đảm bảo dự toán 2.997,135 tỷ/5.039 tỷ đồng đạt 59,5%; Chi ngân sách 372,331 tỷ/1.047,779 tỷ đồng đạt 35,6% dự toán giao. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, công tác GPMB, ĐTXD, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được triển khai thực hiện đồng bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế về kỷ cương hành chính; tình hình trật tự đô thị, TTXD, TTGT chưa thực sự bền vững; tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định chưa được giải quyết dứt điểm; Công tác đầu tư xây dựng một số trường học còn chậm; tiến độ cải cách hành chính còn chậm chưa đồng bộ.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã thông qua Nghị Quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016.

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng cuối năm; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án; trước mắt thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017, rà soát cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng đề nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đã thông qua đến cử tri toàn quận. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân quận.

Phòng VHTT