Chính trị - Kinh tế

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2016), triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Ngày đăng 02/08/2016 | 15:11

Ngày 01/8/2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2016) và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Sáu - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ôn lại truyền thống 86 năm ngành công tác Tuyên giáo của Đảng, khẳng định những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo trong toàn Đảng bộ quận không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, cùng nhau viết nên những trang sử hào hùng và vinh quang. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đã góp phần quan trọng làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu và trở thành nên tảng tinh thần của đời sống xã hội.

Trong 6 tháng năm 2016, hệ thống tuyên giáo từ quận tới cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và cấp ủy các cấp, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các hoạt động tuyên giáo, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các hoạt động thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch của Thành ủy,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chúc mừng kỷ niệm 86 năm ngành công tác Tuyên giáo của Đảng và biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm hệ thống tuyên giáo từ quận đến cơ sở cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''; làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,… góp phần cùng toàn đảng bộ quận triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

BTG