Chính trị - Kinh tế

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giao cơ sở
Ngày đăng 27/03/2009 | 00:00

Các học viên được nghiên cứu những nội dung, như: Công tác tư tưởng ở cơ sở của Thủ đô trước yêu cầu mới; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 4/8/2006 về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”

Các học viên được nghiên cứu những nội dung, như: Công tác tư tưởng ở cơ sở của Thủ đô trước yêu cầu mới; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 4/8/2006 về "Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"

Trong 2 ngày, 26 - 27/3/2009, Quận ủy Ba Đình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2009 cho các đồng chí trong ban Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi, Đảng bộ trực thuộc và cộng tác viên dư luận xã hội.

Các học viên được nghiên cứu những nội dung, như: Công tác tư tưởng ở cơ sở của Thủ đô trước yêu cầu mới; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 4/8/2006 về "Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"; Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống "điểm nóng" ở cơ sở và Công tác khoa giáo ở cơ sở. Các chuyên đề trên do báo cáo viên là cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Qua lớp học này, học viên được trang bị kiến thức về các lĩnh vực hoạt động công tác tuyên giáo, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và năng lực công tác; kịp thời biểu dương, nhân điển hình gương người tốt - việc tốt cho mọi người học tập và làm theo, đề cao đạo đức lối sống có văn hoá, văn minh, lành lạnh; phê phán kịp thời, nghiêm khắc những hành vi, hiện tượng tiêu cực sai trái mới nảy sinh tại đơn vị, địa phương.

Thông qua lớp học góp phần tiếp tục tăng cường và phát huy mạnh mẽ công tác tư tưởng chính trị ngay từ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bảo đảm đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng.