Chính trị - Kinh tế

Sơ kết công tác Quý I năm 2009
Ngày đăng 10/04/2009 | 00:00

Sáng 8/4/2009, UBND quận Ba Đình đã tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2009.

Sáng 8/4/2009, UBND quận Ba Đình đã tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2009.

Sáng 8/4/2009, UBND quận Ba Đình đã tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2009.

3 tháng đầu năm, với sự tập trung chỉ đạo của Quận uỷ - HĐND - UBND quận, sự nỗ lực của các đơn vị và các phường, các nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành tốt: an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá xã hội và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, người có công. Đáng chú ý giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 128,6 tỷ đồng, tăng 12,3 % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 630,2 tỷ đồng, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 350 tỷ đồng. Thực hiện công tác GPMB tại các dự án trọng điểm như Hồ Đầm - Hồ Bảy gian, đường Văn Cao - Hồ Tây, hoàn thành di dời các hộ dân ra khỏi nhà nguy hiểm C7 Giảng Võ.

Hội nghị đã thông qua chương trình hành động triển khai những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT- UBND ngày 23/3/2009 của UBND Thành phố về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2009.