Chính trị - Kinh tế

Hội nghị thông báo kết quả “ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc”
Ngày đăng 04/05/2009 | 00:00

Đây là một trong những nội dung công tác mà UBMTTQ quận thường xuyên phối hợp và làm tốt nhằm cung cấp kịp thời những thông tin đến đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận của quận.

Đây là một trong những nội dung công tác mà UBMTTQ quận thường xuyên phối hợp và làm tốt nhằm cung cấp kịp thời những thông tin đến đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận của quận.

Ngày 29/4/2009, Uỷ ban MTTQ quận phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Ba Đình tổ chức "Hội nghị thông báo kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và tình hình thời sự trong nước, quốc tế đến cán bộ chủ chốt trong Ban Thường trực MTTQ quận và phường; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ban TTND, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi, trưởng ban CTMT khu dân cư 14 phường.

Đây là một trong những nội dung công tác mà UBMTTQ quận thường xuyên phối hợp và làm tốt nhằm cung cấp kịp thời những thông tin đến đội ngũ cán bộ trong hệ thống mặt trận của quận.