Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tổ chức-xây dựng Đảng năm 2009
Ngày đăng 06/05/2009 | 00:00

Ngày 6/5/2009, Quận uỷ Ba Đình tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng năm 2009 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chuyên trách văn phòng tổ chức cơ sở Đảng; trưởng, phó và chuyên viên các ban Đảng Quận uỷ.

Ngày 6/5/2009, Quận uỷ Ba Đình tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng năm 2009 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chuyên trách văn phòng tổ chức cơ sở Đảng; trưởng, phó và chuyên viên các ban Đảng Quận uỷ.

Ngày 6/5/2009, Quận uỷ Ba Đình tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng năm 2009 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chuyên trách văn phòng tổ chức cơ sở Đảng; trưởng, phó và chuyên viên các ban Đảng Quận uỷ.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Vụ tổ chức cơ sở Đảng - Ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt một số nội dung cơ bản về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay" và "Những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ Đảng cần tập trung thực hiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015".

Bồi dưỡng công tác Tổ chức – Xây dựng Đảng giúp cho các cấp ủy Đảng, cán bộ trực tiếp làm công tác Xây dựng Đảng nắm, hiểu rõ nghiệp vụ; từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị.