Chính trị - Kinh tế

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ba Đình tổ chức Tổng kết lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt I năm 2009.
Ngày đăng 08/05/2009 | 00:00

Sáng ngày 08/05/2009. Tại Hội trường trụ sở Quận uỷ, HĐND- UBND Quận Ba Đình - 25 Liễu Giai. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ba Đình tổ chức Tổng kết lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2009.

Sáng ngày 08/05/2009. Tại Hội trường trụ sở Quận uỷ, HĐND- UBND Quận Ba Đình - 25 Liễu Giai. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ba Đình tổ chức Tổng kết lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2009.

Sáng ngày 08/05/2009. Tại Hội trường trụ sở Quận uỷ, HĐND- UBND Quận Ba Đình - 25 Liễu Giai. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ba Đình tổ chức Tổng kết lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt I năm 2009.

Đến dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Thị Thắng- Thành uỷ viên- Bí thư Quận uỷ, các đồng chí uỷ viên thường vụ Quận uỷ, trưởng, phó các ban Đảng của Quận uỷ cùng 81 học viên của lớp học.

Báo cáo đánh giá tổng kết lớp học do Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng- giám đốc trung tâm chính trị trình bày đã nêu rõ; Trong 07 ngày học tập trên lớp và 01 ngày nghiên cứu thực tế tại Ninh Bình, các đồng chí Đảng viên mới được trang bị các kiến thức cơ bản về: Điều lệ Đảng CSVN, lịch sử Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những điều kiện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN. Qua bài kiểm tra đánh giá: Xếp loại Giỏi có 14 Đ/c (đạt 17,29 %). Xếp loại Khá có 62 Đ/c (đạt 76,54%) và có 5 Đ/c xếp loại trung bình. Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã trao thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và trao giấy chứng nhận cho 81 đồng chí Đảng viên mới.

Phát biểu tại Lễ tổng kết lớp học, đồng chí Bí thư quận uỷ đã biểu dương và ghi nhận Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã nỗ lực cố gắng cùng tập thể lớp học có nhiều đổi mới phương pháp quản lý, sáng tạo trong dạy và học, hoàn thành tốt các nội dung chương trình lớp học đã đề ra.