Chính trị - Kinh tế

Tập huấn công tác dân vận năm 2009
Ngày đăng 20/05/2009 | 00:00

Trong 2 ngày, 20 - 21/5/2009, Ban Dân vận phối hợp tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận năm 2009 cho các đồng chí trong BCĐ thực hiện quy chế dân chủ quận, trưởng, phó các đoàn thể thuộc quận; trưởng BCĐ thực hiện QCDC các tổ chức cơ sở Đảng, phó chủ tịch văn xã, trưởng khối vận, trưởng các đoàn thể 14 phường; chuyên viên các ban đảng Quận uỷ. Học viên tham dự được báo cáo viên hướng dẫn nghiên cứu những nội dung chủ yếu;

- Quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Những nguyên tắc thực hiện QCDC trong tình hình hiện nay.

- Những nét mới trong việc chỉ đạo thực hiện QCDC của Ban bí thư TW Đảng.

- Nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện QCDC.

Đến dự và phát biểu khai mạc đồng chí Cao Thị Ngọc Lan- phó Bí thư Quận uỷ nhấn mạnh qua lớp học này, đội ngũ cán bộ, đảng viên được trang bị kiến thức kỹ năng về hoạt động dân vận, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và năng lực công tác, tiếp tục và phát huy mạnh mẽ công tác dân vận ngay từ cơ sở, tạo nền tảng vững chắc đưa Quy chế dân chủ cơ sở vào cuộc sống, đảm bảo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng.