Chính trị - Kinh tế

2.500 đại biểu dự Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/06/2009 | 00:00

Với chủ đề "Đẩy mạnh các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của thành phố, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", ngày 2-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP đã giao ban với gần 2.500 đại biểu là cán bộ chủ chốt của 577 xã, phường, thị trấn; 29 quận, huyện và các sở, ngành TP.

Với chủ đề "Đẩy mạnh các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của thành phố, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", ngày 2-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP đã giao ban với gần 2.500 đại biểu là cán bộ chủ chốt của 577 xã, phường, thị trấn; 29 quận, huyện và các sở, ngành TP.

Các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch UB MTTQ TP đồng chủ trì hội nghị.

Sau một năm Quốc hội có Nghị quyết số 15 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, đây là lần đầu tiên lãnh đạo TP Hà Nội (mới) có cuộc gặp gỡ, giao ban với đội ngũ cán bộ chủ chốt của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, đây là hội nghị đặc biệt quan trọng nhằm quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị các cấp để triển khai các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2010 với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ TP, lập thành tích chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dưới tiêu đề Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của thành phố hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - báo cáo của UBND TP do Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo trình bày đã khái quát bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của Thủ đô sau gần một năm hợp nhất.

Hà Nội mở rộng với điều kiện tự nhiên phong phú hơn, các nguồn lực cho phát triển dồi dào hơn, cùng với không khí phấn khởi, hào hứng triển khai chuẩn bị Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là cơ hội và động lực để xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

Tuy nhiên, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân Thủ đô. Hà Nội đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới như hạ tầng đô thị và nông thôn, hạ tầng văn hóa, xã hội của Thủ đô mở rộng còn yếu và thiếu đồng bộ trên nhiều phương diện. Khối lượng công việc phải tập trung giải quyết liên quan đến sau mở rộng địa giới hành chính và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là rất lớn. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, công chức các cấp, các ngành còn hạn chế về năng lực, trình độ quản lý kinh tế - xã hội. Sự khác nhau giữa hệ thống cơ chế, chính sách và sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các khu vực, cũng như đời sống của một bộ phận nhân dân đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa còn khó khăn… đang là những vấn đề TP cần tập trung giải quyết.

Nhận diện rõ những nguy cơ và thách thức, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2009, Hội nghị đã thống nhất cho rằng, các cấp, các ngành của thành phố phải nỗ lực nhiều hơn, triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn các giải pháp của Thành ủy, HĐND, UBND quyết nghị từ đầu năm. Trong đó, tập trung vào 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ:

1 - Triển khai hiệu quả các giải pháp ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

2 - Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm và chuẩn bị tốt cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

3 - Tăng cường công tác quy hoạch, đi liền với công tác quản lý, xây dựng phát triển đô thị, nông thôn, quan tâm cải thiện chất lượng môi trường.

4 - Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội với mục tiêu tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa Thủ đô, phấn đấu đến năm 2010 không còn phòng học tạm trên địa bàn.

5 - Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo.

6 - Giữ vững ANCT, TTATXH và củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường hợp tác, nâng cao vị thế của Thủ đô.

7 - Tiếp tục tập trung chỉ đạo để tạo bước chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội.

8 - Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả
5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá theo phương châm "Năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch"; "Đã nói là làm, đã làm là làm hết trách nhiệm, có sáng tạo hiệu quả với thực tiễn đặt ra".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã nhấn mạnh tới mốc thời gian 495 ngày nữa đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chỉ ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề của thành phố đòi hòi sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành. Bí thư Thành ủy đề nghị cần làm tốt các nhiệm vụ về triển khai các giải pháp phòng chống suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của thành phố và chuẩn bị tốt cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo báo Hà nội mới