Chính trị - Kinh tế

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo công tác quản lý đô thị
Ngày đăng 01/07/2009 | 00:00

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 118-CV/TU, ngày 10/4/2009 về chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 118-CV/TU, ngày 10/4/2009 về chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố

Ngày 11/6/2009, Thành uỷ Hà Nội đã có công văn số 162-CV/TU chỉ đạo công tác quản lý đô thị. Nội dung công văn như sau:

Để tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn Thành phố, Thường trực Thành uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 3 nội dung sau:

1- Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 118-CV/TU, ngày 10/4/2009 về chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp hồ, ao trên địa bàn.

Giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát các đồ án quy hoạch đã được duyệt để kịp thời điều chỉnh, nhằm bảo tồn các hồ tự nhiên; đồng thời, trong quá trình xây dựng các đồ án quy hoạch mới, cần đặc biệt quan tâm giữ gìn, có phương án cải tạo các hồ, ao để tạo cảnh quan đẹp cho Thành phố.

ảnh minh hoạ

2- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.; vận động các hộ dân không kinh doanh buôn bán, phơi rơm, rạ trên các đường quốc lộ v.v.. để thực hiện tốt việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

3. Qua ý kiến phản ảnh từ cơ sở, hiện nay, trên biển hiệu của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn một số quận, huyện thuộc địa giới Hà Nội cũ vẫn chưa điều chỉnh tên đơn vị chủ quản theo địa giới hành chính mới của Thủ đô. Đề nghị các địa phương tập trung rà soát, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp v.v.. tiến hành thay biển hiệu theo đúng địa chỉ, địa giới Hà Nội mới để đảm bảo sự thống nhất và thuận lợi trong công tác quản lý, giao dịch công tác.