Chính trị - Kinh tế

Quận uỷ Ba Đình triển khai kế hoạch tổ chức giao lưu, toạ đàm “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ
Ngày đăng 06/07/2009 | 00:00

Ngày 3/7/2009, Quận uỷ Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức giao lưu, toạ đàm “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ

Ngày 3/7/2009, Quận uỷ Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức giao lưu, toạ đàm "làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn đảng bộ

Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ban hành Kế hoạch số 77 KH/QU ngày 22/6/2009 về Tổ chức giao lưu, toạ đàm "làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

ảnh minh hoạ

Ngày 3/7/2009, Quận uỷ Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức giao lưu, toạ đàm "làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn đảng bộ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Phó bí thư Thường trực Quận uỷ- Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động. Hội nghị đã lắng nghe một số ý kiến của cơ sở về giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần kế hoạch số 77 KH/QU; đảm bảo việc tổ chức giao lưu, toạ đàm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Phó bí thư Thường trực Quận uỷ- Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nhấn mạnh 6 vấn đề trọng tâm:

1. Nội dung giao lưu, toạ đàm tại cơ sở cần gắn với việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, các tấm gương tiêu biểu trong hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

2. Để thực hiện tốt các cơ sở, đơn vị cần:

- Tập trung tuyên truyền rộng rãi trong toàn đảng bộ về mục đích, ý nghĩa của viẹc tổ chức giao lưu, toạ đàm.

- Triển khai bình xét các tập thể, cá nhân; phát hiện các nhân tố điển hình theo các tiêu chí cụ thể; tổ chức biểu dương khen thưởng tại cơ sở và đề xuất khen thưởng với Ban chỉ đạo cấp quận khen thưởng các tập thể , cá nhân điển hình.

- Lựa chọn những đồng chí có khả năng tham gia giao lưu, toạ đàm.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, chuẩn bị chu đáo về kịch bản và cơ sở vật chất để tổ chức tốt giao lưu, toạ đàm.

3. Ban chỉ đạo yêu cầu việc tổ chức giao lưu, toạ đàm cần triển khai đồng bộ trong toàn đảng bộ. (14 đảng bộ phường tổ chức đạt 100%, ở các chi bộ có thể tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều kiện)

4. Hình thức tổ chức (cơ bản có 2 hình thức)

- Gặp mặt, giao lưu, toạ đàm theo hình thức tuyền thống. Qua đó phát biểu, trao đổi, xung quanh các nội dung mà chủ toạ đã nêu trong phần báo cáo đề dẫn, đồng thời nhận định, đánh giá và công bố các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác.

- Hình thức sân khấu hoá: Ban chỉ đạo khuyến kích các đơn vị áp dụng để đạt hiệu quả tuyên truyền và sức lan toả của các gương điển hình tiên tiến sâu rộng hơn. Đối với cấp quận, sẽ tổ chức theo hình thức sân khấu hoá.

5. Tiến độ cơ sở thực hiện xong trước ngày 20 tháng 8 năm 2009.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các tổ chức cơ sở khi gặp khó khăn, vướng mắc cần thông tin với Ban chỉ đạo thông qua Ban tuyên giáo Quận uỷ.

Việc tổ chức giao lưu toạ đàm "làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác 6 tháng cuối năm 2009. Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và quận, các cấp uỷ cơ sở, đặc biệt Đảng uỷ 14 phường, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành Giáo dục-đào tạo, lực lượng vũ trang quận chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức giao lưu, toạ đàm cấp cơ sở phù hợp với đặc thù của đơn vị và lựa chọn, giới thiệu cá nhân xuất sắc tham gia giao lưu, toạ đàm cấp quận. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.