Chính trị - Kinh tế

Công tác Dân vận ở Đảng bộ quận Ba Đình
Ngày đăng 09/12/2009 | 00:00

Từ đầu năm đến nay công tác Dân vận của Đảng bộ quận tập trung vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, thực hiện bước hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Từ đầu năm đến nay công tác Dân vận của Đảng bộ quận tập trung vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, thực hiện bước hai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Từ đầu năm đến nay công tác Dân vận của Đảng bộ quận tập trung vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, thực hiện bước hai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp" chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh quyết định số46&20/2007/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý hoạt động bán hàng rong và quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả chỉ thị 28/CT-UBND ngày 28/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về "tăng cường quản lý trật tự xây dựng- trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố chuẩn bị cho Đại lễ 1000 Thăng Long-Hà Nội". Trong các hoạt động này thì Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các phường và tại 129 khu dân cư thực sự là ngày hội mà toàn dân tham gia bàn và thực hiện quyền làm chủ của mình. Từ đó, đồng thuận phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH, ANQP năm 2009 và những năm tiếp theo.

Ban Dân vận Quận uỷ đã tham mưu giúp cấp uỷ đánh giá 20 năm thực hiện chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) "về giúp đỡ Hội người mù Việt Nam", sơ kết đợt I phong trào thi đua "Dân vận khéo" và kết quả thực hiện "Năm Dân vận chính quyền".

Cùng với đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 01 doanh nghiệp, 01 công ty cổ phần, 02 cơ quan và 03 trường học trên địa bàn. Thông qua đó, đánh giá kết quả bước đầu đạt được phát hiện những hạn chế, khuyết điểm tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục. Từ đó phát hiện những nhân tố mới, điển hình để nhân rộng, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của công nhân, viên chức, người lao động; kiến nghị với các cấp về chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn quận ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Thời gian tới công tác Dân vận của Đảng bộ quận tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

Trước hết, tăng cường công tác vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KTXH-ANQP 2009.

Hai là, Tập trung làm tốt công tác truyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước: 65 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12)…Tiếp tục vận động tuyên truyền nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với chuyên đề nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và 40 năm thực hi ện Di chúc c ủa Bác.

Ba là, Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo giai đoạn 2009-2010" và "Năm Dân vận chính quyền". Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy ước đã ban hành phù hợp với quy định.

Bốn là, Quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác dân vận, thăm hỏi, động viên các gia đình có đạo tiêu biểu, tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào có đạo đón tết Noel và đón chào năm mới 2010.

BAN DÂN VẬN