Chính trị - Kinh tế

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.
Ngày đăng 14/12/2009 | 00:00

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 HĐND quận, khoá XVII nhiệm kỳ 2004-2011 sẽ họp trong 02 ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2009.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 HĐND quận, khoá XVII nhiệm kỳ 2004-2011 sẽ họp trong 02 ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2009.

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 12 đại biểu HĐND và các đồng chí lãnh đạo UBND cùng Trưởng phó các phòng chuyên môn của quận đã tiếp xúc với cử tri 14 phường. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND và các phòng trả lời tại hội nghị, một số ý kiến khác sẽ được các Tổ đại biểu HĐND quận tiếp thu và thống nhất cùng Thường trực HĐND, UBND và MTTQ các phường phân loại gửi về Thường trực HĐND quận để tổng hợp và được trình tại kỳ họp HĐND quận lần thứ 13 tới.