Chính trị - Kinh tế

Tin về kỳ họp thứ 13 HĐND quận khoá XVII
Ngày đăng 31/12/2009 | 00:00

Trong 02 ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2009, Thường trực HĐND quận, khoá XVII nhiệm kỳ 2004-2011 đã tổ chức kỳ họp thứ 13.

Trong 02 ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2009, Thường trực HĐND quận, khoá XVII nhiệm kỳ 2004-2011 đã tổ chức kỳ họp thứ 13.

Về dự có đồng chí Đào Xuân Dương, Phó trưởng ban VH-XH, HĐND Thành phố, các đồng chí trong Thường vụ quận uỷ, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ quận, Trưởng phó các ban đảng, thủ trưởng các đơn vị phòng ban ngành trong quận. Đại biểu phường có các đồng chí Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ và mỗi phường đã cử 01 đại diện cử tri về dự tham dự kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thị Thắng Thành uỷ viên - Bí thư Quận uỷ đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo kỳ họp. Đồng chí Phạm Văn Chanh - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận phát biểu tiếp thu ý kiến và chỉ đạo UBND quận triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Thành phố và HĐND quận giao.

HĐND quận đã thảo luận, nhất trí thông qua các Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của quận năm 2010.

- Nghị quyết tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách quận năm 2010.

- Một số Nghị quyết về công tác nhân sự HĐND quận nhiệm kỳ 2004-2011.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, 14/14 phường đã tổ chức xong kỳ họp cuối năm đồng thời triển khai nghị quyết HĐND quận.