Chính trị - Kinh tế

Kiện toàn cán bộ chủ chốt các phong, ban, phường, đơn vị sự nghiệp, trường học:
Ngày đăng 05/01/2010 | 00:00

Căn cứ nhu cầu cán bộ và quy hoạch cán bộ, vừa qua Quận uỷ - UBND quận Ba Đình đã kiện toàn cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị, cụ thể như sau:

Căn cứ nhu cầu cán bộ và quy hoạch cán bộ, vừa qua Quận uỷ - UBND quận Ba Đình đã kiện toàn cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị, cụ thể như sau:

 1. Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Vũ – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin quận.
 2. Giao ông Nguyễn Thế Đại - Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo phụ trách điều hành hoạt động của phòng Giáo dục & Đào tạo quận.
 3. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thành Chánh Thanh tra xây dựng quận giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND phường Phúc Xá nhiệm kỳ 2004- 2011.
 4. Giao ông Nguyễn Khắc Túy - Phó chánh thanh tra xây dựng quận phụ trách điều hành hoạt động của Thanh tra xây dựng quận.
 5. Bổ nhiệm ông Đỗ Huy Lai - Phó giám đốc trung tâm dạy nghề giữ chức vụ Giám đốc trung tâm dạy nghề quận.
 6. Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Khôi – Phó hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh.
 7. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đoàn Công Thạo - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ.
 8. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy - giáo viên trường THCS Nguyễn Công Trứ giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ
 9. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Khanh - Phó Hiệu trưởng trường MN 1/6 giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non 1/6.
 10. Điều động, bổ nhiệm bà Đặng Thị Thanh Hồng - Giáo viên trường Mẫu giáo số 10 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo số 8.
 11. Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND phường Kim Mã nhiệm kỳ 2004- 2011 đối với ông Ngô Minh Tuấn.
 12. Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND phường Kim Mã nhiệm kỳ 2004 – 2011 đối với bà Nguyễn Thị Vượng.
 13. Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND phường Ngọc Khánh nhiệm kỳ 2004- 2011 đối với ông Đặng Duy Hải.
 14. Để bà Chử Thị Hà thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thành Công A theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó UBND quận cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Thanh tra viên thanh tra quận giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra quận; ông Nguyễn Anh Dũng, cán bộ Ban quản lý dự án quận giữ chức vụ Phó giám đốc Ban quản lý dự án quận.

Phòng Nội vụ