Chính trị - Kinh tế

Ngày 07/1/2010, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị giao ban với các TCCS Đảng khối doanh nghiệp TW, doanh nghiệp địa phương, bệnh viện, trường học theo định kỳ đánh giá tình hình hình công tác quý IV năm 2009.
Ngày đăng 08/01/2010 | 00:00

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực quận ủy, các đồng chí UVTV- Trưởng các Ban đảng Quận ủy, các đồng chí Bí thư các TCCS Đảng khối doanh nghiệp TW, doanh nghiệp địa phương, bệnh viện, trường học.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực quận ủy, các đồng chí UVTV- Trưởng các Ban đảng Quận ủy, các đồng chí Bí thư các TCCS Đảng khối doanh nghiệp TW, doanh nghiệp địa phương, bệnh viện, trường học.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Công Thành- Chánh Văn phòng Quận ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2009; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2010. Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo trong đó có nhiều ý kiến sát với thực tiễn cơ sở, chỉ rõ những tồn và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 như sau:

- Các TCCS Đảng tập trung, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ thời gian; tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; công tác chuẩn bị nhân sự; kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

- Chú trọng đến việc giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên…

- Tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

BTG