Chính trị - Kinh tế

Ủy ban MTTQ quận đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng củng cố, tổ chức vững mạnh.
Ngày đăng 18/01/2010 | 00:00

Ngày 15/01/2010, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và phát động phong trào thi đua năm 2010.

Ngày 15/01/2010, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và phát động phong trào thi đua năm 2010.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Điệp- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ và các đồng chí lãnh đạo quận, đại diện các ngành thành viên của UBMTTQ quận cùng các đồng chí bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBMTQ, trưởng ban công tác mặt trận 14 phường.

Năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống mặt trận nên đã tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Ngày vì người nghèo",… xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân và trách nhiệm của MTTQ tham gia xây dựng đảng, chính quyền; thực hiện tốt chức năng giám sát, thông qua đó đề xuất, kiến nghị, phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri trong các kỳ họp, tiếp xúc HĐND và Quốc hội. Công tác xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức MTTQ các cấp được coi trọng, làm tốt công tác phối hợp thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, an ninh-quốc phòng của quận trong năm 2009.

Hội nghị cũng thông qua giao ước thi đua năm 2010 tổ chức sâu rộng các cuộc vận động chào mừng đại hội Đảng các cấp, phát huy trí tuệ toàn dân xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy được vai trò của tổ chức MTTQ. Tại hội nghị 7 tập thể, 12 cá nhân được UBMTTQ thành phố Hà Nội và 44 tập thể, 28 cá nhân được UBMTTQ quận biểu dương khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà MTTQ quận Ba Đình đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2010 nhằm tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội./.

BTG