Chính trị - Kinh tế

Đại hội Đảng bộ Chi Cục thuế quận Ba Đình nhiệm kỳ 2010-2015
Ngày đăng 18/01/2010 | 00:00

Ngày 16/01/2010, Đảng bộ Chi cục thuế quận Ba Đình đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, thí điểm bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ba Đình dự và chủ trì Đại hội.

Ngày 16/01/2010, Đảng bộ Chi cục thuế quận Ba Đình đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, thí điểm bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ba Đình dự và chủ trì Đại hội.

Đ/c Trần Huy Chính trình bày báo cáo chính trị

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, mặc dù trong những năm qua có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Chi cục thuế quận Ba Đình đã nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt qua thử thách, khắc phục khó khăn triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III đã đề ra. Lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ thu bảo đảm các năm luôn vượt kế hoạch giao, nhiều chỉ tiêu vượt cao; năm 2007 đạt 224,50%, năm 2008 đạt 149%, năm 2009 đạt 187,40%. Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác quản lý kê khai, kế toán, kiểm tra thuế, hoàn thuế GTGT, quản lý nợ thuế. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thuế, rà soát và kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, niêm yết công khai thuế và các thủ tục hành chính thuế. Đẩy mạnh triển khai cơ chế "một cửa", ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa công sở. Cán bộ đảng viên, nhân viên luôn xác định rõ nhiệm vụ được phân công, giải quyết công việc phải cụ thể công khai minh bạch nhằm phòng ngừa ngăn chặn các hành vi tham nhũng, vụ lợi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tuân thủ nghiêm túc các qui định về quản lý, sử dụng kinh phí tài sản chi tiêu tài chính. Về công tác xây dựng đảng, tổ chức tốt các lớp học tập, nghiên cứu quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, chủ động ngăn ngừa tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ba Đình đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh, đây là Đại hội điểm của Đảng bộ quận bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư đảng bộ do đó cần phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết thảo luận nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn cơ cấu thành phần của cấp ủy, bí thư, phó bí thư để lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức bầu vào cấp ủy khóa mới.

Đại hội Đảng bộ Chi cục thuế quận Ba Đình nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ và đồng chí Trần Huy Chính được bầu làm Bí thư Đảng bộ./.

Theo báo điện tử ĐCSVN