Chính trị - Kinh tế

Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009
Ngày đăng 18/01/2010 | 00:00

Ngày 18/01/2010, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, với sự tham dự của các đồng chí: đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy, Thường trực Quận ủy, lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy, bí thư Đảng ủy 14 phường và chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy trực thuộc.

Ngày 18/01/2010, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, với sự tham dự của các đồng chí: đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy, Thường trực Quận ủy, lãnh đạo các ban Đảng Quận ủy, bí thư Đảng ủy 14 phường và chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy trực thuộc.

Năm 2009, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó tạo sự chuyển biên tích cực về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp, ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân của các tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên của các cấp uỷ, chính quyền từ quận đến cơ sở, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dực - UVTV, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành uỷ - yêu cầu: công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Ba Đình cần năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao hơn nữa để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Quận uỷ chủ động tham mưu giúp cấp uỷ đề ra chỉ tiêu thực hiện tốt các chuyên đề, kiểm tra, giám sát; đặc biệt quan tâm đến vấn đề kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm và công tác giám sát theo chuyên đề; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thắng - TUV, Bí thư Quận uỷ - nhấn mạnh trong thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai tốt công tác giám sát theo chuyên đề; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát ở TCCS Đảng; chủ động bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ, tích cực nắm bắt tình hình để kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai các hoạt động phục Đại hội Đảng các cấp.

BTG