Chính trị - Kinh tế

Đảng bộ cơ quan Dân-Đảng tham mưu hoàn thành xuất sắc năm 2009
Ngày đăng 01/02/2010 | 00:00

Ngày 29/1/2010, Đảng ủy cơ quan Dân- Đảng tổ chức Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2010) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2010.

Ngày 29/1/2010, Đảng ủy cơ quan Dân- Đảng tổ chức Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2010) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2010.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thắng - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, các đồng chí Thường trực Quận ủy, các đồng chí đảng viên các Ban đảng, đoàn thể thuộc quận. Hội nghị đã cùng ôn lại truyển thống hào hùng của Đảng, của dân tộc suốt 80 năm qua, nguyện trọn đời theo Đảng vì mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Năm 2009, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng đã tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu được giao. Công tác văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển tốt. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Chất lượng công tác quản lý đô thị ngày càng được nâng cao. Quán triệt kịp thời đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội. Coi trọng công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức Đoàn thể chính trị-xã hội. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ, được tăng cường. Qua đánh giá phân tích chất lượng các chi bộ, đảng viên năm 2009, Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng có 11/11 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ TSVM (trong đó 02 chi bộ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu là chi bộ Ban Tổ chức, chi bộ cơ quan Hội LHPN). Đảng bộ được Ban Thường vụ đánh giá đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2010 là năm có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Do vậy, đảng bộ cơ quan Dân - Đảng tập trung tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là Đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội XI của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chú trọng nội dung "Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí". Tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm, lãnh đạo các chi ủy, các đoàn thể rà soát các nội dung, chương trình kế hoạch đã để ra tập trung chỉ đạo thực hiện, chủ động xây dựng chương trình công tác 2010. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ quan, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010-2015). Cán bộ, đảng viên, công nhân viên cơ quan chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, cấp hành tốt quy định, nội quy của cơ quan, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

BTG