Chính trị - Kinh tế

Kiện toàn cán bộ chủ chốt, các bộ công chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp
Ngày đăng 03/02/2010 | 00:00

Căn cứ nhu cầu cán bộ và thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, ngày 1/2/2010 UBND quận Ba Đình công bố các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ công chức ở một số đơn vị, cụ thể như sau:

Căn cứ nhu cầu cán bộ và thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, ngày 1/2/2010 UBND quận Ba Đình công bố các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ công chức ở một số đơn vị, cụ thể như sau:

  1. Điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Hiệp – Giám đốc Ban quản lý Dự án quận giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường.
  2. Tiếp nhận và Bổ nhiệm ông Vũ Quang Ánh - Phó Giám đốc công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Dự án quận.
  3. Điều động ông Nguyễn Đức Môn – Cán bộ Địa chính – Xây dựng phường Liễu Giai đến nhận công tác tại Thanh tra xây dựng quận
  4. Điều động ông Nguyễn Quang Tùng – Cán bộ thanh tra xây dựng phường Liễu Giai đến nhận công tác tại Thanh tra xây dựng quận