Chính trị - Kinh tế

Quận uỷ làm việc với các đoàn thể
Ngày đăng 15/03/2010 | 00:00

Thực hiện chương trình công tác năm, từ 9 đến 11/3 năm 2010 Thường trực Quận uỷ đã làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện chương trình công tác năm, từ 9 đến 11/3 năm 2010 Thường trực Quận uỷ đã làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tại các buổi làm việc lãnh đạo Quận uỷ nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác nổi bật trong năm 2009 và chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, những đề xuất, kiến nghị, giải pháp, với cấp uỷ, chính quyền.

Năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động, sáng tạo tập trung trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiều tổ chức được đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc của thành phố, đặc biệt Hội LHPN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được nhận cờ thưởng dẫn đầu của khối quận, huyện.

Tham gia ý kiến trao đổi và kết luận, các đồng chí Thường trực Quận uỷ đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng của cả hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng tình với nhiệm vụ mà các tổ chức đề ra và nhấn mạnh: năm 2010 với nhiều hoạt động được diễn ra liên tục, rộng khắp ngay từ đầu năm đến những ngày cuối năm, vì vậy MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp, tập trung hướng dẫn tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong tổ chức mình và cả hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, cần tạo cái mới, cái sáng tạo mang bản sắc riêng của Ba Đình; phấn đấu giữ vững, giành kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước.

BTG