Chính trị - Kinh tế

Cần có giải pháp quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2010
Ngày đăng 30/03/2010 | 00:00

Từ ngày 25/3/2010 đến ngày 29/3/2010, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra do các đồng chí Bí thư và phó Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn. Đợt này theo nội dung của kế hoạch 91- KH/QU về “kiểm tra việc triển khai công tác xây dựng đảng , thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2010” tại Đảng bộ 14 phường.

Từ ngày 25/3/2010 đến ngày 29/3/2010, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 03 đoàn kiểm tra do các đồng chí Bí thư và phó Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn. Đợt này theo nội dung của kế hoạch 91- KH/QU về "kiểm tra việc triển khai công tác xây dựng đảng , thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2010" tại Đảng bộ 14 phường.

Qua đợt kiểm tra cho thấy, hầu hết Đảng bộ các phường tập trung vào các nội dung chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng giai đoạn 2005- 2010, đặc biệt là nhiệm vụ trong năm nay. Qua đó, Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá tình hình thực tế cơ sở, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXIV.

Phát biểu kết luận các đồng chí Thường trực Quận ủy đều nhấn mạnh:

Hầu hết các phường đều làm tốt việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2010 trong hệ thống Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội phường.

Đoàn kiểm traphường Nguyễn Trung Trực

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các bước chuẩn bị, tiến độ tổ chức đại hội chi bộ, đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010- 2015

Những kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I báo hiệu một năm có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó, cần phải quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2010, đặc biệt hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp giải đáp, tiếp thu những thắc mắc, kiến nghị đề xuất từ cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ công tác này ngay từ đầu năm thể hiện sự quan tâm của Quận ủy, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng.

BTG