Chính trị - Kinh tế

Kiện toàn cán bộ chủ chốt phòng, ban, đơn vị sự nghiệp.
Ngày đăng 16/04/2010 | 00:00

Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Quận ủy, căn cứ nhu cầu cán bộ và thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ công chức ở một số đơn vị, cụ thể như sau:

  1. Điều động ông Nguyễn Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường Phúc Xá đến nhận công tác tại Thanh tra xây dựng quận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh thanh tra xây dựng quận
  2. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Liên – Cán bộ phòng Lao động thương binh và xã hội quận giữ chức vụ Phó trưởng phòng Lao động thương binh xã hội quận
  3. Điều động bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Hiệu trưởng trường Mầm non A giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Hoa.
  4. Giao bà Trần Thị Mai Anh - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non A phụ trách điều hành mọi hoạt động của trường Mầm non A cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non A.
  5. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Chí Công, chuyên viên phòng Đầu tư Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận từ ngày 01/5/2010.