Chính trị - Kinh tế

Thường trực HĐND quận tổ chức giao ban quý III năm 2016
Ngày đăng 08/10/2016 | 16:04

Ngày 29/9, Thường trực HĐND quận tổ chức giao ban để đánh giá tình hình hoạt động của HĐND quận trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh - Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND quận; Trưởng, Phó các Ban HĐND và Trường trực HĐND 14 phường.

Trong 9 tháng đầu năm, HĐND quận đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra: Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND; phối hợp triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương năm 2016; thống nhất thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. Thực hiện tốt hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại cuộc họp giao ban, Thường trực HĐND đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2016, đó là: Phối hợp với UBND quận phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; tập trung giám sát việc triển khai Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 và Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 26/6/2015; thực hiện tốt công tác giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND; chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp HĐND phường và kỳ họp HĐND quận lần thứ 3 trong thời gian tới.

Phòng VHTT