Chính trị - Kinh tế

Mặt trận tổ quốc quận Ba Đình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Ngày đăng 28/03/2011 | 00:00

Ngày 25/03, MTTQ quận đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 25/03, MTTQ quận đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đến dự có đ/c đại diện MTTQ thành phố, đ/c Hoàng Trọng Quyết - Bí thư Quận uỷ- Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UBBC quận và các đ/c trong Uỷ ban bầu cử, các vị đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan.

Sau khi thực hiện bước 2 quy trình hiệp thương kết thúc, toàn quận có 69 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong đó, cơ cấu nữ là 33 người (47,8%) tăng so với phân bổ là 1,97%, trẻ tuổi dưới 35 là 18 người (26%) tăng so với phân bổ là 3,78%, ngoài Đảng là 15 người (21,7%) giảm so với phân bổ ; là 4,69%.

Hội nghị đã đóng góp các ý kiến liên quan tới các biểu thống kê danh sách người ứng cử cho rõ ràng, chính xác và đồng tình, nhất trí cao với báo cáo của Thường trực MTTQ quận về việc một người viết đơn không tự ý ứng cử, chốt lại số lượng toàn quận có 68 người trong danh sách giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận. 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí biểu quyết tán thành danh sách trên và biên bản Hội nghị.

Sau Hội nghị, Thường trực MMTQ quận chuyển hồ sơ của các ứng cử viên tới các địa phương và làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử và Chủ tịch MTTQ 14 phường, phân công cán bộ đi dự, giám sát việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin