Chính trị - Kinh tế

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú
Ngày đăng 29/03/2011 | 00:00

Cử tri tại nơi cưu trú mong muốn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIII sắp tới. Các cử tri đã nhất trí 100% thông qua việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Cử tri tại nơi cưu trú mong muốn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIII sắp tới. Các cử tri đã nhất trí 100% thông qua việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tối 28/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trên địa bàn là đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an với các cử tri tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, nghe tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh.

Ý kiến các cử tri đánh giá cao về các đại biểu Quốc hội khóa XII vừa qua. Mặc dù đảm nhận nhiều trọng trách được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao phó, khối lượng công việc hết sức nặng nề nhưng các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh vẫn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; thường xuyên rèn luyện phấn đấu, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, địa phương, nơi cư trú. Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đem hết khả năng, tâm huyết của mình đóng góp có hiệu quả vào tiến trình đổi mới của Quốc hội khóa XII; tập trung bám sát, nắm chắc tình hình thực tế của đất nước, của địa phương cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong suốt nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XII, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh cũng luôn dành thời gian và sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tất cả các cử tri tha thiết mong muốn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIII sắp tới. Các cử tri đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Thay mặt các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cử tri. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nếu được tiếp tục tái cử là đại biểu Quốc hội khóa XIII sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời tiếp tục gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đầy đủ, kịp thời với Quốc hội, góp phần động viên nhân dân thực hiện các vấn đề mà Quốc hội đã xem xét, quyết định, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Theo CAND online