Chính trị - Kinh tế

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV
Ngày đăng 13/10/2016 | 16:20

Ngày 11/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV tổ chức kỳ họp lần thứ 6 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và các đồng chí TTQU; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy, Ủy viên UBKT; Giám đốc TTBDCT quận; Bí thư Đảng ủy 14 phường, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc quận.

 

9 tháng năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh,... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, trang trọng và thực sự là ngày hội của toàn dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố. Xây dựng và triển khai các chương trình công tác trọng tâm nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",... MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ Quận tới cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành công Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ, Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 9 tháng qua, Kinh tế của Quận tiếp tục được duy trì, thu ngân sách ước đạt 92,46% dự toán giao, an sinh xã hội được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên một số lĩnh vực. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được chú trọng; lãnh đạo thực hiện tốt "Năm trật tự văn minh đô thị 2016"; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng năm 2016, đó là: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng sâu sát, kịp thời; nghiêm túc  triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo" và Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội"; triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng TCCS Đảng năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016,...                          

                                                                                                          BTG