Chính trị - Kinh tế

Đơn vị bầu cử số 1 làm tốt các quy định Luật bầu cử
Ngày đăng 02/04/2011 | 00:00

Chiều 1/4, Ban bầu cử Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) đã tổ chức phiên họp thứ nhất rà soát về công tác chuẩn bị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Chiều 1/4, Ban bầu cử Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) đã tổ chức phiên họp thứ nhất rà soát về công tác chuẩn bị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 cho biết, thực hiện Kế hoạch của Trung ương và Thành phố, Ủy ban bầu cử các quận đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; tiến hành tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, bí thư đảng ủy…; đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền với các nội dung như: tuyên truyền về Luật bầu cử, tiêu chuẩn ứng cử viên, quyền và nghĩa vụ của công dân,…; đảm bảo thực hiện tốt các điều kiện, cơ sở, vật chất, tập huấn nghiệp vụ. Đơn vị bầu cử số 1 có tổng số 310 khu vực bỏ phiếu, trong đó quận (Ba Đình: 132, Hoàn Kiếm: 113, Tây Hồ: 65 khu vực bỏ phiếu). Tính đến nay, các phường đã cơ bản hoàn thành viết nháp danh sách cử tri, chuẩn bị viết danh sách chính thức để thực hiện việc niêm yết theo quy định; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử và Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII được đảm bảo tốt.

Về thực hiện quy trình trong công tác hiệp thương, UB MTTQ các quận đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nêu rõ quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú đến các đồng chí là chủ tịch MTTQ các phường và Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, đã thu được kết quả như sau: quận Ba Đình có 30/30 đồng chí kết quả tín nhiệm đạt 100% (trong đó có 23 đại biểu Trung ương giới thiệu; 6 đại biểu TP giới thiệu: 01 đại biểu ứng cử tự do); quận Tây Hồ có 20 đồng chí đã hoàn thành xong, trong đó có 03 đồng chí ứng cử tự do; quận Hoàn Kiếm có 15 đồng chí đạ kết quả 100% (trong đó đại biểu Trung ương giới thiệu: 11, đại biểu TP giới thiệu; 3 đại biểu ứng cử tự do).

Tại phiên họp thứ nhất, đơn vị bầu cử số 1 đã dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên, quy chế hội họp, chế độ báo cáo của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Theo đó, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Bí thư Quận ủy Ba Đình, là Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1.

Theo CGTDTHN