Chính trị - Kinh tế

Kiện toàn cán bộ chủ chốt các đơn vị
Ngày đăng 09/04/2011 | 00:00

Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Quận ủy, Trong quý I/2011 UBND quận đã ban hành quyết định bổ nhiệmvà điều động cán bộ công chức, viên chức một số cơ quan đơn vị sau:

Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Quận ủy, Trong quý I/2011 UBND quận đã ban hành quyết định bổ nhiệmvà điều động cán bộ công chức, viên chức một số cơ quan đơn vị sau:

 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.
 2. Bổ nhiệm bà Lưu Thị Hoa, cán bộ Trung tâm dạy nghề quận giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm dạy nghề quận
 3. Điều động bà Cấn Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Phúc giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Thành Công A.
 4. Bổ nhiệm bà Lê Thu Thủy, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Phúc giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Phúc.
 5. Bổ nhiệm bà Phạm Minh Thúy, Giáo viên trường Tiểu học Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Khánh.
 6. Bổ nhiệm bà Hoàng Kim Thanh, Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi.
 7. Điều động bà Nguyễn Thị Bình, Phó hiệu trưởng trường THCS Thăng Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Thành Công.
 8. Điều động và bổ nhiệm bà Hà Thị Ngọc, chuyên viên phòng Giáo dục & Đào tạo giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ.
 9. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Uyên, giáo viên trường THCS Giảng Võ giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ.
 10. Điều động và bổ nhiệm ông Phan Dân, giáo viên trường THCS Giảng Võ giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Công Trứ
 11. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên trường Mần non A giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường trường Mần non A.
 12. Giao bà Trần Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng phụ trách trường Mầm non Hoa Hồng.

Phòng Nội vụ