Chính trị - Kinh tế

UBMTTQ quận tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, triển khai thực hiện bước 5 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày đăng 15/04/2011 | 00:00

Ngày 15/4/2011, UBMTTQ quận đã báo cáo kết quả thực hiện bước 4 và triển khai bước 5 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 15/4/2011, UBMTTQ quận đã báo cáo kết quả thực hiện bước 4 và triển khai bước 5 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2011-2016.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBMTTQ quận và trách nhiệm cao của UBMTTQ các phường cùng sự hỗ trợ của UBMTTQ một số địa phương khác, đến ngày 10/4/2011 việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử HĐND quận Ba Đình đã hoàn thành tốt đẹp.

Kết quả 68 ứng cử viên đại biểu HĐND quận, có 66 người đạt số phiếu tín nhiệm 100% và 02 người có số phiếu dưới 100%. Không có ứng cử viên nào là không đủ tín nhiệm.

Hội nghị đã nhận định: Việc tổ chức hiệp thương xác định số lượng, thành phần, cơ cấu để làm cơ sở lựa chọn, giới thiệu người tham gia ứng cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiến hành dân chủ, công khai. Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo thời gian, thu hút sự tham gia đông đảo cử tri và kết quả đã bày tỏ sự tín nhiệm, khách quan, chính xác. Về cơ cấu 68 ứng cử viên đại biểu HĐND quận gồm 33 nữ đạt 47,8%, trẻ tuổi 18 người đạt 26%, người ngoài Đảng 15 người đạt 21,7%.

Hội nghị thảo luận và nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách 66 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016 ( 01 người có đơn xin rút không ứng cử, 01 người có nơi cư trú và nơi công tác xa địa bàn quận, không thuận lợi khi trúng cử làm nhiệm vụ đại biểu HĐND ). UBMTTQ quận sẽ bàn giao hồ sơ của 66 ứng cử viên cho Uỷ ban bầu cử quận vào ngày 18/4/2011.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử quận hoan nghênh, biểu dương UBMTTQ quận và các tổ chức thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm được giao trong quy trình hiệp thương bầu cử thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, UBMTTQ quận tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện cho các vị ứng cử viên trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử; tiếp tục chỉ đạo UBMTTQ 14 phường và các tổ chức thành viên tăng cường công tác truyên truyền phục vụ bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Phòng VHTT