Chính trị - Kinh tế

Kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử tại quận Ba Đình
Ngày đăng 15/04/2011 | 00:00

Chiều 15/4, đồng chí Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đợt 2 tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại quận Ba Đình.

Chiều 15/4, đồng chí Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đợt 2 tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại quận Ba Đình.

Tính đến thời điểm này, công tác bầu cử tại Quận Ba Đình đã được triển khai theo đúng kế hoạch của thành phố. Ủy ban bầu cử đã chủ động, tích cực phối hợp với các phường hướng dẫn tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, quận đã thành lập các tiểu ban theo hướng dẫn của cấp trên và tiến hành tổ chức tập huấn cho 300 đại biểu của các phường, thực hiện treo khẩu hiệu, cờ dây, panô ở nhiều tuyến phố.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai, đến ngày 15/4/2011, UB MTTP quận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn được 66 người chính thức tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong đó số đại biểu nữ là 48%; số đại biểu trẻ tuổi 26%; người dân tộc 1,4%; người ngoài đảng 21%. Đã có 11/14 phường đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3 và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2011 – 2016.

UBND quận đã hoàn thành việc phê chuẩn đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu của 14 phường trên địa bàn với 155 đơn vị bầu cử, 134 khu vực bỏ phiếu. Về việc lập và niêm yết danh sách cử tri, tính đến ngày 15/4, tổng số cử tri trong toàn quận là 182.000 và có 6/14 phường đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu để nhân dân dễ dàng tiếp nhận, kiểm tra.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Trọng Dực đã ghi nhận những kết quả triển khai của quận trong công tác chuẩn bị bầu cử và đánh giá, quận đã chủ động phối hợp với các phường trên địa bàn thực hiện đúng quy trình, tiến độ và mang lại hiệu quả cao theo đúng kế hoạch của TP, làm tốt công tác tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng người ứng cử và nhận được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Quận đã thực hiện đúng quy trình hiệp thương, chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, phong phú.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhấn mạnh, quận Ba Đình là một trung những quận trung tâm của thành phố, vì thế trong thời gian tới quận cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong hoạt động bầu cử. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú nhằm giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử trên tinh thần đảm bảo nắm chắc tình hình địa phương, chủ động đối phó tốt với mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo Cổng GTĐTHN