Chính trị - Kinh tế

Quận Ba Đình với công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày đăng 22/04/2011 | 00:00

Ngày 21/4/2011, tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền bầu cử quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp.

Ngày 21/4/2011, tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền bầu cử quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp.

Nguồn: Internet

Tham dự có các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận uỷ, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn. Hội nghị đã đánh giá khái quát về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn quận Ba Đình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung- UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Một là, tiểu ban tuyên truyền bầu cử tiếp tục chỉ đạo sâu tới các TCCS Đảng và các đoàn thể nhân dân thực hiện sinh hoạt chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 như: tuyên truyền về luật bầu cử; về kết quả hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tròn 18 tuổi lần đầu đi bầu cử…

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị; tăng thời lượng phát thanh, trang trí cổ động tại trụ sở Uỷ ban bầu cử các phường; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thi đấu TDTT chào mừng cuộc bầu cử.

Ba là, thường xuyên kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền trực quan tại các địa điểm bầu cử, kịp thời nhắc nhở những đơn vị thực hiện chưa tốt.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của quận Ba Đình sẽ được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ công dân trước ngày hội lớn.

BTG