Chính trị - Kinh tế

Đảng bộ cơ quan UBND quận Ba Đình tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nôị lần thứ XV
Ngày đăng 10/05/2011 | 00:00

Thực hiện kế hoạch của Quận uỷ Ba Đình, sáng 26/4/2011 tại Hội trường tầng 2 trụ sở Quận uỷ - HĐND – UBND quận, Đảng bộ các cơ quan UBND quận đã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV cho gần 200 đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Thực hiện kế hoạch của Quận uỷ Ba Đình, sáng 26/4/2011 tại Hội trường tầng 2 trụ sở Quận uỷ - HĐND – UBND quận, Đảng bộ các cơ quan UBND quận đã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV cho gần 200 đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe PGS – TS Nguyễn Chí Mỳ - báo cáo viên của Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Thành phố như: Đánh giá tình hình 5 năm 2006 – 2010; phương hướng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2010 – 2015 và các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Thông qua buổi học tập giúp cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản của nghị quyết, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phòng VHTT