Chính trị - Kinh tế

Đơn vị bầu cử số 1 quyết tâm thực hiện tốt công tác bầu cử
Ngày đăng 10/05/2011 | 00:00

Sáng 28/4, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đánh giá nội dung công việc, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 3 quận trên.

Sáng 28/4, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đánh giá nội dung công việc, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 3 quận trên.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 1 đã thực hiện đúng các quy định của Luật bầu cử, từ việc ban hành các văn bản hướng dẫn, thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo công tác bầu cử trên địa bàn các quận; đã xây dựng phân công nhiệm vụ của từng thành viên của UBBC trên các mặt công tác và phụ trách các đơn vị trên địa bàn đảm bảo việc thực hiện thường xuyên, liên tục, nắm bắt công việc kịp thời; đã tiến hành Hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, bí thư đảng ủy,… về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp của UBBC các quận khá đa dạng, phong phú, có chiều sâu trên các phương tiện thông tin như: loa truyền thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu,… với nhiều nội dung cụ thể như tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu QH, tiêu chuẩn ứng cử viên, quyền và nghĩa vụ công dân, các nội dung hỏi đáp về Luật bầu cử đại biểu QH,… qua đó, số đơn thư khiếu kiện đã giảm đáng kể. UBBC các quận còn chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc trang trí khu vực niêm yết danh sách cử tri theo quy định, đồng thời cử UBBC các phường tham gia tập huấn của Sở TT&TT về công tác trang trí cho các địa điểm, khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu phục vụ ngày bầu cử.

Về thực hiện quy trình hiệp thương, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên, UBBC các quận đã thực hiện 5 bước với 3 quy trình hiệp thương. Đơn vị bầu cử số 1 có tổng số 65 ứng cử viên đại biểu QH (Ba Đình 30 người; Tây Hồ 20 người; Hoàn Kiếm 15 người), Uỷ ban MTTQ các quận đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nêu rõ quy trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú đến các đồng chí là Chủ tịch MTTQ các phường và Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư với kết quả: quận Ba Đình: 30/30 đồng chí kết quả tín nhiệm đạt 100% (trong đó đại biểu TW giới thiệu: 23; đại biểu TP giới thiệu: 06; ứng cử tự do: 01); quận Hoàn Kiếm 14/17 đồng chí đạt kết quả 100% (đại biểu TW giới thiệu: 11; đại biểu TP giới thiệu: 03; 03 ứng cử tự do, trong đó 1 người đạt: 100%, 1 người đạt 13%, 1 người đạt 0%); quận Tây Hồ: 17/20 đồng chí đạt kết quả 100% (TW và thành phố giới thiệu: 17 đồng chí; 03 ứng cử tự do, trong đó 1 người đạt: 93,8%; 1 người đạt: 54,7%, 1 người đạt 0%).

Đến nay, UBBC Đơn vị bầu cử số 1 đã hoàn thành việc phê chuẩn đơn vị khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp với tổng số 312 khu vực bỏ phiếu, UBBC các phường cũng đã thành lập 312 tổ bầu cử, trong đó các quận Ba Đình: 134 điểm, Hoàn Kiếm: 113 điểm, Tây Hồ: 65 điểm. Các quận trên cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách theo quy định, trong đó 50% số khu vực bỏ phiếu được niêm yết trước thời gian quy định; UBBC các quận đã phát đủ số con dấu cho các tổ chức phục vụ bầu cử.

Tại phiên họp thứ 2, Đơn vị bầu cử số 1 đã triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII. Theo đó, nội dung tập trung kiểm tra về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử; kế hoạch tổ chức Hội nghị ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tình hình dư luận xã hội về cuộc bầu cử; tình hình giải quyết đơn thư, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử;…

Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Bí thư Quận ủy Ba Đình, Trưởng ban bầu cử Đơn vị bầu cử số 1, mong muốn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ phối hợp chặt chẽ, vào cuộc đồng bộ với một tinh thần quyết tâm cao để cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo Cổng GTĐTHN