Chính trị - Kinh tế

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XIII tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm
Ngày đăng 10/05/2011 | 00:00

Ngày 7/5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm để vận động bầu cử theo đúng quy trình luật định. Hơn 600 cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm đã đến tham dự lắng nghe và góp ý kiến trao đổi về các chương trình, hành động của các ứng cử viên.

Ngày 7/5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm để vận động bầu cử theo đúng quy trình luật định. Hơn 600 cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm đã đến tham dự lắng nghe và góp ý kiến trao đổi về các chương trình, hành động của các ứng cử viên.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII gồm các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội Lê Hiền Vân; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị Nguyễn Minh Quang; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng; Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên, Chủ tịch Hội đồng đội quận Ba Đình Nguyễn Quế Anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, góp sức cùng tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng ngày càng dân chủ hơn, thực chất hơn, đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Quốc hội Khóa XIII có vai trò và trách nhiệm rất to lớn và quan trọng, hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước bên cạnh mặt thuận lợi cũng có không ít khó khăn thách thức. Toàn Đảng, toàn dân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm hoạt động của các khóa Quốc hội khóa trước, đặc biệt là của Khóa XII, Quốc hội Khóa XIII phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ngày càng đáp ứng được đòi hỏi và sự mong đợi của cử tri, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Để đáp ứng được yêu cầu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, phải đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đặc biệt phải nâng cao chất lượng của từng đại biểu Quốc hội. Mỗi đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực thực hiện quyền hạn và trách nhiệm mà nhân dân giao phó.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã cùng các ứng viên dành thời gian trao đổi về nhiều vấn đề cử tri nêu như nếu trúng cử, đại biểu sẽ làm gì để góp phần xây dựng luật pháp, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người dân, bảo đảm bình đẳng giới, phát triển phong trào đoàn, thu hút tập hợp thanh niên tham gia tổ chức đoàn, nhất là ở khu dân cư...

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt cho các ứng cử viên phát biểu cảm ơn cử tri đến tham dự và cho rằng: những người ứng cử dù đắc cử hay không đắc cử thì thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri cũng luôn thu được những bài học lớn, hữu ích cho bản thân trên các cương vị công tác của mình để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước ngày càng tốt hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn các cử tri cùng bà con các khu dân cư, tổ dân phố phát huy trách nhiệm công dân, quan tâm sâu sắc đến cuộc bầu cử, nghiên cứu kỹ lưỡng về các ứng cử viên và chương trình hành động của họ, tham gia bầu cử đầy đủ góp phần lựa chọn được những người thực sự xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XIII.

Theo Cổng GTĐTHN