Chính trị - Kinh tế

Phường Kim Mã triển khai các kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 08/11/2016 | 14:44

Ngày 28/10, Đảng ủy phường Kim Mã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 08 – NQ/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố”; Chỉ thị 09 – CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” đến cấp ủy các chi bộ, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã chỉ đạo và yêu cầu Chính quyền, cấp ủy các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Hội đồng nhân dân, các Ban Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; MTTQ và các đoàn thể thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội để các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

                                                    Nguyễn Thị Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy