Chính trị - Kinh tế

Quận ủy Ba Đình triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Ngày đăng 21/01/2013 | 00:00

Ngày 18/01/2013, tại Hội trường tầng 2 trụ sở Quận ủy – 25 phố Liễu Giai, Quận ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo trong toàn Đảng bộ quận.

Ngày 18/01/2013, tại Hội trường tầng 2 trụ sở Quận ủy – 25 phố Liễu Giai, Quận ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo trong toàn Đảng bộ quận.

Tham dự hội nghị có các đồng chí - Thường trực Quận ủy, HĐND, lãnh đạo UBND quận; các đ/c Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng các ban Đảng Quận ủy, các đ/c là Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận uỷ, HĐND- UBND quận, Giám đốc TTBDCT quận; các đ/c Chủ tịch UB.MTTQ, Hội LHPN, Hội CCB, LĐLĐ, Bí thư đoàn TNCSHCM quận; các đ/c Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận; các đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 14 phường; các đ/c Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc; các đ/c Bí thư, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quận.

Căn cứ Hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội "về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Đề án số 02-ĐA/QU ngày 14/02/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy "về công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ giai đoạn 2012-2015 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 -2020". Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Kim Sơn - UVTV- Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy triển khai Hướng dẫn số 02 HD/QU ngày 17/01/2013 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết- TUV- Bí thư Quận ủy- Chủ tịch HĐND quận đã quán triệt những yêu cầu trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau:

Một là, bám sát Hướng dẫn của Quận ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị cần phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

Hai là, việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch từ cấp ủy đảng các cấp, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết quy hoạch cán bộ của các phường, ban, phòng, ngành với nhau.

Ba là, phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khoẻ và triển vọng phát triển vào chức vụ cao hơn.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, lãnh đạo triển khai quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm "mở" và "động", chú ý hài hòa mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự; đảm bảo về số lượng, độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn của từng chức danh cán bộ; đảm bảo dân chủ, công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ ở cơ quan, đơn vị. Về thẩm quyền và các bước đã được Quận ủy hướng dẫn cụ thể trong Hướng dẫn số 02, các tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị cần nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ sở. Các mẫu biểu gửi về Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) trước ngày 05/02/2013 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy./.

BTG