Chính trị - Kinh tế

Quận ủy Ba Đình Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai phương hướng công tác năm 2013
Ngày đăng 31/01/2013 | 00:00

Sáng 29/1/2013, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 29/1/2013, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song với sự quyết liệt, sâu sát, sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Đó là, hoạt động và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 105%. Thu ngân sách đạt 103,2% dự toán giao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng được đề cao, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân được từng bước quan tâm, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài được tập trung giải quyết. Cùng với đó, Quận ủy luôn coi trọng công tác xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, với việc tập trung củng cố, kiện toàn những cơ sở Đảng, chính quyền có nhiều khó khăn, yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng các cấp ủy Đảng và đảng viên. Cùng với việc quan tâm công tác phát triển đảng, năm 2012, quận đã kết nạp được 186 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến, được tiến hành bài bản hơn, giúp phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả "Năm an toàn giao thông". Các nhiệm vụ trọng tâm như: Cải cách hành chính, đầu tư xây dựng, chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý xây dựng, quản lý đô thị... được triển khai đồng bộ và từng bước đạt hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, không để phát sinh những vụ việc lớn, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; công tác văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Tại hội nghị đã trao Kỷ niệm chương vì "Sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 07 cá nhân, Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" cho 01 cá nhân; khen thưởng 13 TCCS Đảng đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 44 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 851 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục (2010, 2011, 2012).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được trong năm 2012. Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại trong năm 2012, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa và quyết tâm cao, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của Quận, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai đồng bộ 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của Thành phố, trong đó đặc biệt quan tâm đến Chương trình số 01 của Thành ủy; Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền định hướng thông tin dư luận và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 của Thành phố và Quận; thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tham gia đóng góp vào sử đổi bổ sung Dự thảo Hiến pháp năm 1992, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác cải cách hành chính nhằm thực hiện Năm kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của Thành phố một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, tạo cảnh quan, bộ mặt quận Ba Đình ngày càng văn minh, hiện đai, xứng đáng là quận Trung tâm Hành chính - Chính trị Quốc gia của Thủ đô và đất nước.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Qúy Tỵ, cùng với việc tập trung thực hiện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, chỉ tiêu tuyển quân năm 2013, đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị Đảng bộ Quận cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước; kiểm tra xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, tăng cường phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cho nhân dân đón tết đầm ấm, hạnh phúc.