Chính trị - Kinh tế

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận Ba Đình học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
Ngày đăng 01/02/2013 | 00:00

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, sáng nay, ngày 1/02/2013, tại Hội trường Quận ủy- HĐND- UBND quận số 25 phố Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, sáng nay, ngày 1/02/2013, tại Hội trường Quận ủy- HĐND- UBND quận số 25 phố Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tham dự có các đồng chí Thường trực Quận ủy, HĐND, lãnh đạo UBND quận; Ủy viên Thường vụ Quận ủy và hơn 250 đồng chí cán bộ chủ chốt là ủy viên BCH Đảng bộ quận, ủy viên UBKT Quận ủy; Trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy, TTBDCT quận; Ủy viên Thường trực UBMTTQ, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, LĐLĐ, Hội LHPN quận; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành thuộc quận; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; Bí thư, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết- TUV- Bí thư Quận ủy- Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Bí thư Quận ủy đã phát biểu khai mạc hội nghị quán triệt mục đích và yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt thông qua việc học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết, các Kết luận được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI), tổ chức quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết, các kết luận, qua đó tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông- Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu và làm rõ những nội dung cơ bản của 02 Nghị quyết, và 3 Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) gồm: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận về tình hình KT-XH, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012 và kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; Kết luận về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Kết luận về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung các Nghị quyết và kết luận

Thay mặt Ban Thường vụ phát biểu bế mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên thương vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng sớm triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp quận tổ chức hội nghị phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Các ban đảng, tổ công tác của Quận ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức cơ sở Đảng tổ chức tốt việc học tập Nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng yêu cầu, tiến độ thời gian hoàn thành trước 10/4/2013.