Chính trị - Kinh tế

Ban Dân vận Quận ủy tổ chức hội nghị Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đô thị , quản lý trật tự xây dựng”
Ngày đăng 03/04/2013 | 00:00

Ngày 29/3/2013, tại trụ sở Quận ủy – 25 phố Liễu Giai, Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng - thực trạng và giải pháp”.

Ngày 29/3/2013, tại trụ sở Quận ủy – 25 phố Liễu Giai, Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng - thực trạng và giải pháp".

Đến dự hội nghị có đồng chí Cấn Quang Định – Trưởng phòng công tác Dân vận trong các cơ quan nhà nước Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Cao Thị Ngọc Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - QUV - Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Thế Công – Phó Chủ tịch UBND quận, các đ/c lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, các đ/c Trưởng, phó các phòng, ban ngành, đoàn thể thuộc quận, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng khối Dân vận 14 phường.

Hội nghị đã nghe 9 ý kiến phát biểu đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc UBND quận, đoàn thể chính trị - xã hội quận; Đảng ủy, UBND, khối Dân vận các phường trong toàn quận. Các ý kiến tập trung thảo luận đã làm rõ thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quận đồng thời đã trao đổi các bài học kinh nghiệm và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường và Quận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Thị Ngọc Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đánh giá cao hội nghị tọa đàm đã bám sát nhiệm vụ công tác năm 2013, chọn trúng và đúng vấn đề Thành phố và Quận đang quan tâm. Công tác quản lý đô thị - quản lý trật tự xây dựng luôn được Quận ủy, HĐND, UBND Quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của UBND Thành phố và Quận về công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng. Với những thành tích, kết quả của công tác Quản lý đô thị - quản lý trật tự xây dựng trong những năm qua đã góp phần quan trọng để quận Ba Đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn quận. Thời gian tới đ/c đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân từ quận tới cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt các giải pháp sau:

1.Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý trật tự đô thị - quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương về liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ và tự giác chấp hành.

3. Các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai minh bạch tạo điều kiện để nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng và sử dụng hè phố, lòng đường; cùng tham gia và giám sát việc quản lý nhà nước về trật tự đô thị - trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm trong quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng.

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân thuộc quận tăng cường công tác giám sát các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về Quản lý đô thị- quản lý TTXD, tổ chức thực hiện có hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trong công tác quản lý trật tự xây dựng - đô thị trên địa bàn quận.

5. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, hội viên, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trật tự đô thị - quản lý trật tự xây dựng từ đó vận động nhân dân cùng thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Phú Quốc - UVTV - Trưởng ban Dân vận Quận ủy đã thay mặt các đồng chí tham dự hội nghị tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, Thường trực Quận ủy; đồng thời tổng hợp các ý kiến phát biểu và thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Dân vận, công tác QCDC năm 2013, để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV đã đề ra.