Chính trị - Kinh tế

Quận ủy Ba Đình tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”.
Ngày đăng 05/04/2013 | 00:00

Ngày 03/4/2013 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”.

Ngày 03/4/2013 Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về "Xây dựng khu vực phòng thủ".

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Ba Đình đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến mới về thế và lực đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh được đẩy mạnh trong đó chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang quận Ba Đình tiếp tục có những bước trưởng thành vững chắc về chất lượng và sức chiến đấu được nâng lên, giữ vai trò nòng cốt cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần đẩy nhanh tốc độ độ tăng trưởng kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực QP-AN.

Việc triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về "xây dựng khu vực phòng thủ" đã được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong quận quán triệt và thực hiện tốt. Đồng thời, xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể phù hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong củng cố, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững mạnh từ cơ sở.

Tại Hội nghị tổng kết các đại biểu đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn cũng như dự báo về tình hình trong khu vực và trên thế giới tác động đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã tặng giấy khen cho16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ.