Chính trị - Kinh tế

Chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quý II và năm 2013
Ngày đăng 05/04/2013 | 00:00

Ngày 5/4/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) tổ chức kỳ họp lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013 và thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 01 chương trình và 02 chuyên đề của quận nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 5/4/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) tổ chức kỳ họp lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013 và thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 01 chương trình và 02 chuyên đề của quận nhiệm kỳ 2010-2015.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí đại diện các ban của Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy, ủy viên UBKT; Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị thuộc quận.

Ba tháng đầu năm 2013, Quận ủy, các cấp ủy đảng cơ sở đã triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ kinh tế - văn hoá, xã hội và ANQP. Các TCCS Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Quận uỷ, cơ bản làm tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, xã hội được quan tâm chu đáo, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ kỉ niệm. Giữ vững tuyệt đối về ANCT, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2013 đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu được giao.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ các Chương trình số 03- CTr/QU về "đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011- 2015", Chuyên đề số 01-CĐ/QU về "đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền giai đoạn 2011- 2015"; Chuyên đề số 02-CĐ/QU về "nâng cao chất lượng GD- ĐT và dạy nghề giai đoạn 2011- 2015"

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý II năm 2013. Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XI). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tổ chức học tập chuyên đề năm 2013, kiểm tra theo Kế hoạch số 55-KH/QU. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội các chương trình, chuyên đề của BCH Đảng bộ Quận khóa XXIV gắn với triển khai thực hiện 9 chương trình công tác của Thành phố. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đẩy mạnh thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khoá XI) và Chỉ thị số 21 -CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) "về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) "về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐND đất nước". Thực hiện có hiệu quả "Năm kỷ cương hành chính - 2013". Đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh chính trị trong mọi tình huống.Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội thao Quân sự quốc phòng tại địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 và thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng quý II năm 2013.