Chính trị - Kinh tế

Quận uỷ Ba Đình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20
Ngày đăng 15/04/2013 | 00:00

Vừa qua, Quận uỷ Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Vừa qua, Quận uỷ Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Đến dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Ngọc Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Quận uỷ; các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ quận; các đồng chí Trưởng, phó các Ban Đảng Quận uỷ; các đ/c Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; các đ/c ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ quận; các đ/c Bí thư cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc; các đ/c là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng khối Dân vận 14 phường.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết: Quận ủy đã quan tâm lãnh đạo phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, lãnh đạo LĐLĐ quận làm tốt công tác phát triển các tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. UBND quận đã chỉ đạo các ngành chức năng đã phối hợp với công đoàn các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của các doanh nghiệp đối với CNLĐ. Tổ chức công đoàn được củng cố và phát triển vững mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động. Công đoàn đã và đang trở thành trung tâm tập hợp, đoàn kết giáo dục CNVCLĐ, là cầu nối giữa quần chúng công nhân với đảng và là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Hoạt động của các cấp công đoàn từ quận tới cơ sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu của phong trào công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ quận đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của Quận và Thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Quận ủy đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Và nhấn mạnh thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện tốt các nội dung, quan điểm của Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình số 32 của Thành ủy và Chương trình số 11 của Quận ủy "về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Tếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2020". Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng. Tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Lao động giỏi"; "Lao động sáng tạo"; "Thi đua sáng kiến sáng tạo"; "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp"; "Đơn vị văn hóa" gắn với đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh" trong CNVCLĐ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tặng giấy khen cho 27 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".