Chính trị - Kinh tế

Lớp cán bộ chủ chốt quận Ba Đình học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
Ngày đăng 23/04/2013 | 00:00

Ngày 23/ 4/ 2013, tại hội trường cơ quan Quận uỷ số 25 phố Liễu Giai, Quận uỷ Ba Đình tổ chức lớp cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Ngày 23/ 4/ 2013, tại hội trường cơ quan Quận uỷ số 25 phố Liễu Giai, Quận uỷ Ba Đình tổ chức lớp cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Tham dự lớp học có các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy, TTBDCT quận; Ủy viên Thường trực UBMTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, LĐLĐ, Hội LHPN quận; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND - UBND, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường.

Lớp học đã nghe Phó giáo sư- Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh – Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị hành chính Quốc gia giới thiệu, phân tích, làm rõ hơn về phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống đời thường, trong công việc, trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và mối quan hệ với nhân dân.

Phát biểu bế mạc lớp cán bộ chủ chốt, đồng chí Nguyễn Quang Trung – UVTV- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyên đề năm 2013, đặc biệt là việc làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân theo phương châm gần dân, vì dân, tôn trọng dân… Qua đó cũng đề nghị các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo, nhất là nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ quận tới cơ sở.